Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Islamas ir pedofilija

                              Kas yra pedofilija

       Plačiąja prasme „pedofilija“ reiškia lytinį potraukį vaikams. Žmogų, kuris turi tokį potraukį, vadina pedofilu. Šnekamojoje kalboje šis terminas neretai taikomas lytiniam potraukiui, kuris  pasireiškia ne tik prepubertetinio ankstyvojo pubertetinio amžiaus vaikams amžiaus vaikams, bet bet kurio amžiaus vaikams, t.y. asmenims iki 18 metų, arba su tokio amžiaus asmenimis atliekamiems seksualiniams veiksmams. Teisinėje srityje terminas „pedofilas“ paprastai taikomas kaltinamiems arba nuteistiems dėl seksualinės prievartos prieš nepilnamečius. Pedofilija laikoma tabu ir yra neteisėta daugelyje šalių, kultūrų ir religijų, išskyrus islamo pasaulį.

                                                          Pedofilija Korane  

       Koranas nedraudžia pedofilijos. Pagal jį lytiniai santykiai su mergaitėmis, kurios yra lytiškai nesubrendusios, kurioms dar neprasidėjusios menstruacijos, yra leidžiami.

       „Toms jūsų moterims, kurioms baigėsi menstruacijos, jeigu jūs abejojate, nustatytas skyrybų terminas lygus trims mėnesiams, kaip ir toms, kurios neturėjo menstruacijų; toms, kurios turi naštą (nėščios), jų terminas, kol nenusimes naštos. Kas bijo Alacho, tam jis palengvins reikalą“ (Sura 65: Skyrybos – Ajatas: 4).

       Kalbama apie islame egzistuojantį “idatą” (“iddah“) – tai laukimo terminas, kurį turi laukti tiek moteris, tiek vyras prieš naują santuoką. Pagal šį ajatą, laukimo terminas, kuris numatytas išsiskyrusiai mergaitei, kuri dar neturėjo menstruacijų, yra trys mėnesiai.

                                               Ar Mahometas buvo pedofilu?

       Mahometas buvo pedofilu net pagal griežčiausius medicinos apibrėžimus. Pedofilija apibūdinama, kaip suaugusio žmogaus (nuo 16 ir vyresnio) lytinis potraukis 13 metų ir jaunesniems vaikams, esant šioms sąlygoms:

       1.Potraukis turi būti arba nevienkartinių intensyvių seksualinių fantazijų, arba seksualinio potraukio realiems vaikams pobūdžio, arba seksualinio pobūdžio veiksmai su vaikais; 2. Potraukis turi trukti ne trumpiau kaip 6 mėnesius; 3. Amžiaus skirtumas ne mažiau kaip 5 metai.

       Mahometas buvo susižadėjęs su Aiša, kuriai buvo tik 6 metai, o jam sukako 51 metai. Mahometas vedybinį gyvenimą (t.y. lytinius santykius) su Aiša pradėjo, kai jai buvo 9 metai, ir ji dar buvo vaikas. Taigi, Mahometas atitinka visus tris punktus, pagal kuriuos nustatoma pedofilijos diagnozė (nuoroda).

                                          Mahometo bendražygiai ir pedofilija

       Ne vien tik Mahometas, bet ir jo draugai taip pat buvo pedofilais. Umaras – trečias islamo kalifas – vedė Umą Kulsum, kai jai buvo 10-12 metų. Kai kurie šaltiniai teigia, kad kai Umaras vedė Umą Kulsum, jai tebuvo tik 5 metai.

       Kai Umaras paprašė Ali dukters Uma Kulsum rankos, Ali atsakė, kad ji dar nėra subrendusi. Umaras pasakė: „Prisiekiu Alachu, tai ne taip. Tu paprasčiausiai nenori, kad duktė vestų mane. Jeigu ji yra nepilnametė, atsiųsk ją man“. Ali savo dukteriai davė suknelę ir paprašė eiti pas Umarą ir jam pasakyti, kad jos tėvas nori žinoti, kam ši suknelė. Kada ji atėjo pas Umarą ir perdavė jam šią žinią, jis sugriebė ją už rankos ir jėga pritraukė prie savęs. Umara Kulsum paprašė paleisti jos ranką ir tada Umaras pasakė: „Tu išauklėta kukli mergaitė. Eik ir savo tėvui pasakyk, kad tu labai miela“. Taip Ali ištekino Umą Kulsum už Umaro.

(TariqKhamis, 2 tomas, puslapis 384 (Dhikr Umm Kulthum) ir Zakair al Akba, puslapis 384)

                                Frazės „pradėjau santuokinius santykius“ prasmė 

       Vis didesnis musulmonų skaičius (pirmiausia Vakaruose) negali patikėti Aišos pranešimu, kuriame tvirtinama, kad ištekėjo už Mahometo, kai jai buvo šešeri metai, ir kad jis vedybinį gyvenimą su ja pradėjo, kai jai buvo devyneri metai, nepaisant to, kad tai yra parašyta patikimuose Buhario (Bukhari) hadisuose. Šie musulmonai paprastai naudojasi Dr. Musino Hano (Khan) vertimu į anglų kalbą, nes negali perskaityti originalo arabų kalba. Buhario hadise aiškiai sakoma, kad Mahometas lytinį aktą su Aiša atliko, kai jai buvo devyneri metai. Šiuose hadisuose naudojami tokie žodžiai, kaip „udkhilath“ ir „bana biha“, kurie gali reikšti „lytinį aktą“. Painiava yra dėl to, kad musulmonai nesupranta frazės išverstos į anglų kalbą – „consummation of marriage“ (pradėjo santuokinius santykius), o taip pat dėl to, kad nežino arabų kalbos, ir nenori pripažinti, kad jų pranašas lytinį aktą atliko su devynerių metų mergaite. Vietoj to, kad pultų anglų frazę ir keltų rizikingus paneigimus, musulmonams savo dvasininkų reikėtų paprašyti išversti jiems tam tikrus hadisus iš originalo arabų kalba. 

                                        Pedofilija ir gynyba „ir tu taip pat“ stiliumi

       Ibn Al-Hašimis savo elektroninėje knygoje „Islamofobo stiklinis namas“ bando paneigti faktą, kad pranašas Mahometas buvo pedofilu. Knygos įvade autorius parodo, kad rengiasi pateikti įrodymą, taikydamas žinomą loginę klaidą „ad hominem tu quoque“ („ir tu taip pat“ – siekimas oponentą apkaltinti veidmainyste, kai negalima paneigti jo argumento). Al- Hašimis teigia, kad žydų įstatymas vyrui leidžia vesti trejų metų mergaitę, ir kad krikščionių įstatymas leidžia vyrui susituokti su septynerių metų mergaite. Po to, remdamasis ne kanoniniais (laikomais nekrikščioniškais) 2 –ojo amžiaus raštais, jis nurodo į Marijos ir Juozapo santuoką, bandydamas pateikti panašumą tarp Juozapo ir Mahometo. Abu Al-Hašimio tvirtinimai yra klaidingi. Be to, Al-Hašimiui nepavyko įrodyti, kad diagnozė „pedofilas“ yra netiksli 54 metų vyrui, kuris turėjo lytinius santykius su devynerių metu vaiku. 

                                   Ar Mahometas buvo pedofilu? Kitas požiūris

       Vienas iš labiausiai nerimą keliančių dalykų islame yra atsisakymas pasmerkti pedofiliją. Islamas negali pasmerkti pedofilijos, nes tai leistų pedofilija apkaltinti islamo įkūrėją Mahometą. Daugelis musulmonų negali pasmerkti pedofilijos, net jeigu ir norėtų, nes tokiu atveju jiems tektų palikti islamą. Jie tyliai pritaria pedofilijai, net jeigu ir nedrįsta apie tai pasakyti. Musulmonai taip užhipnotizuoti Mahometo pedofilijos pavyzdžiu, kad net jausdami gėdą už savo pranašą, jie nepajėgūs pasmerkti šio blogio.

       Seksualinis vaikų išnaudojimas egzistuoja daugelyje musulmonų šalių vedybų su vaikais pavidalu. JT bando sustabdyti vaikų santuokų Azijos ir Afrikos islamo regionuose nešamą blogį, o nuo šių pastangų priklauso daugiau kaip 300 milijonų vaikų ateitis.

   Žalingos vaikų seksualinio išnaudojimo pasekmės užfiksuotos islamo raštuose

       Žinoma, kad vaikų seksualinis išnaudojimas turi rimtų pasekmių jo aukai, taip pat ne paslaptis, kad Koranas akivaizdžiai toleruoja pedofiliją. Kad musulmonai pagaliau pripažintų žalingas vaikų seksualinio išnaudojimo pasekmes, reikia parodyti tą žalą islamo šaltinių pavyzdžiais. Aiša, trečia ir „mylima“ Mahometo žmona, yra idealus pedofilijos ir jos pasekmių aukai atskleidimas. Aišos bint Abu Bakr gyvenimas iš tikrųjų buvo tragedija.

       Alacho pasiuntinys Aišą vedė, kai jai buvo septyneri metai, atvedė į savo namus, kaip nuotaką su jos lėlėmis, kai jai buvo devyneri metai, o kai jis mirė jai buvo aštuoniolika metų.

      Įrodymas to, kad Aiša buvo prepubertetinio (lytiškai nesubrendusi) amžiaus

       Dauguma musulmonų nežino, kad egzistuoja autentiški hadisai, kurie sako, kad Aiša, Mahometo žmona, lytinės brandos nepasiekė net būdama keturiolikos metų. Aiša lytiškai nesubrendusia buvo iki šešiolikos metų. Musulmonų nežino dėl to, kad jie niekada neskaitė visų hadisų rinkinių arabų kalba. Hadisų rinkėjai nesigėdijo to, kad Mahometas seksualinius santykius turėjo su vaiku, todėl originaliame tekste arabų kalba aiškiai kalbama, kad Aiša nepasiekė lytinės brandos net 14 metų ir 15 metų, pirmosios menstruacijos jai prasidėjo turint 16 metų (hadžo metu).  

                             Šiuolaikinės islamo pasaulio pedofilinės santuokos

       Esant pavyzdžiams islamo šventuose tekstuose, vaikų vedybas leidžia daugelis musulmonų teologų ir lyderių, ir daugelyje islamo šalių tai yra įprasta praktika. Kadangi tai įvyko su pranašu, todėl žmonėms jie negali pasakyti, kad vesti jauname amžiuje draudžiama.   

       Tėvai, siekdami gauti asmeninės naudos, prievarta ištekina lytiškai nesubrendusias mergaites už pagyvenusių vyrų (kartais 50 metų ir vyresnių). Islamo pedofilinės santuokos labiausiai išplitusios Pakistane ir Afganistane, po jų seka Artimųjų Rytų valstybės ir Bangladešas. Tokia praktika mažesniais mastais egzistuoja ir kitose musulmonų bendruomenėse. Nerimą kelia pedofilinių santuokų augimas tarp didėjančio gyventojų skaičiaus Vakarų valstybėse tokiose, kaip Anglija ir JAV.

       Egzistuoja daug faktų ir įrodymų, kurie leidžia padaryti išvadą, kad pedofilinių santuokų praktika yra islamo bendru požymiu. 2010 metų rugpjūtyje Malakoje (Malaizija) buvo legalizuotos santuokos su vaikais, pirmiausia, tarp jaunesnių kaip 16 metų musulmonų vaikinų ir musulmonų mergaičių. Valstybėje, kurioje musulmonai sudaro 60% gyventojų, ir kurioje lygiagrečiai su civiline teise laikomasi šariato įstatymų. „Moterų paramos organizacijos“ vykdančioji direktorė Aivi Džošia sako: „Tai regresinis kelias. Tai pasuka laiką atgal“.  

       Naujienos, panašios į šias, pagimdo nerimą keliantį klausimą: kas Vakarų valstybėse nutiks su vaikų apsaugos įstatymais, kai musulmonai ten taps didžiąja gyventojų dalimi?

                                              Jai 10 metų ir jau išsiskyrusi

       Nudžudė gimė Jemeno kaime, daugiavaikėje šeimoje. Ji turi dešimt metų, bent ji taip mano, nes jos šalyje kaimo vaikų gimimo niekas neregistruoja ir jie neturi dokumentų. Ji, kaip ir visi vaikai, mėgsta žaisti, žiūrėti animacinius filmukus, valgyti šokoladą. Bet nuo savo bendraamžių skiriasi tuo, kad buvo ištekėjusi.

       Kartu su žinoma žurnaliste Delfina Minuij (Delphine Minoui), kuri yra pripažinta Viduriniųjų Rytų specialistė ir 2006 metais gavo prestižinę Alberto Londro premiją už aktualių reportažų iš Irano ir Irako seriją, Nudžudė išleido knygą „Man 10 metų ir aš išsiskyrusi“, kurioje aprašė savo gyvenimo istoriją. 

       Nudžudė gimė toje šalyje, kurioje moterys neturi jokios pasirinkimo laisvės. Jos motina Šoija klusniai ištekėjo, neturėdama 16 metų. Tėvas po ketverių metų nusprendė vesti antrą žmoną, motina tik nuolankiai priėmė jo sprendimą. Be Nudžudės Šoija namuose pagimdė dar 16 vaikų.

       Vieną 2008 metų vasario mėnesio vakarą Nudžudės tėvas pasakė, kad turi jai gerą naujieną – ji greitai ištekės. Mergaitė nesuprato, kas įvyko. Iš pradžių pajuto palengvėjimą, nes namuose gyvenimas buvo sunkus, tėvas tuo metu neturėjo pastovaus darbo. Vis dažniau jis antrą dienos pusę praleisdavo su kaimynais, kramtydamas katą. Vieną dieną prie jo priėjo apie trisdešimties metų vyras, kuris buvo iš to pačio kaimo ir dirbo prekių išnešiotoju, ir pasiūlė susigiminiuoti. Nudžudės sesuo, kuri ištekėjo 13 metų, bandė įtikinti tėvą, kad Nudžudei dar per anksti tekėti. Motina nieko nesakė, ji buvo liūdna, ir su tuo susitaikiusi, kadangi toje šalyje įprasta, kad viską sprendžia vyras.  

       Vyro giminės nusprendė, kad Nudžudė turės mesti mokyklą. Tai nuliūdino mergaitę, nes jai patiko mokykla ir mokėsi ji gerai, antroje klasėje. Mokykla buvo vienintelė jos paguoda, ten ji pamiršdavo gyvenimo sunkumus.

       Po vestuvių Nudžudė atvyko į vyro namus. Jos laukė anyta – sena moteris, kurios oda buvo raukšlėta, kaip driežo. Mergaitė iškart pajuto, kad anyta jos nemyli.

       Vyro namuose nebuvo baldų. Mergaitės kambaryje kilimėlis ant grindų buvo jos lova. Po kelionės pavargusi, Nudžudė iškart užmigo. Ji prisimena: „Bet geriau būčiau nenubudusi. Durys atsivėrė ir mano sapnas iškart išgaravo. Aš vos tik atvėriau akis, kaip ant manęs užgriuvo suprakaitavęs plaukuotas kūnas. Kažkas užgesino lempą, ir kambarys paskendo visiškoje tamsoje. Tai buvo jis! Aš jį pažinau pagal stiprų tabako ir kato kvapą. Jis pradėjo į mane trintis. – Prašau, maldauju jūsų, palikite mane, - šaukiau aš. – Tu mano žmona! Aš pašokau. Durys buvo tik pridarytos, ir pamačiusi mėnesienos šviesą, aš išbėgau į lauką. Jis bėgo paskui mane. – Gelbėkite! – šaukiau aš, verkdama. Mano balsas skambėjo naktyje, bet aš tarytum šaukiau į tuštumą. Aš bėgau toliau, dusdama, kol kažkieno rankos nesugriebė manęs. Mane jėga sugrąžino atgal į kambarį ir numetė ant kilimėlio. Aš tarytum sustingau, mane tarytum surišo. Aš tikėjausi, kad kas nors iš moterų apgins mane, ir pradėjau šaukti savo anytą. – Ama! Teta! – Bet atsakymo nebuvo. Jis nusivilko. Aš susiriečiau į kamuolį, norėdama apsiginti, bet jis pradėjo tempti nuo manęs naktinius marškinius. Aš pabandžiau ištrūkti, šaukdama: „Aš pasakysiu tėvui! – Skųskis kiek nori. Tavo tėvas pasirašė kontraktą. – Jūs neturite teisės! – Tu mano žmona. Ir tu turi daryti tai, ko panorėsiu! Aš staiga pajutau, kaip mane tarytum sugriebia uraganas, mėto iš vienos pusės į kitą, smogia žaibas – aš daugiau neturėjau jėgų kovoti. Kažkas man nudegino širdį. Kaip aš bešaukiau, niekas neatėjo man padėti. Tai buvo labai skaudu, siaubinga, aš dar kartą sušukau, o paskui, manau, kad praradau sąmonę.“

       Naujas Nudžudės gyvenimas buvo nesaldus. Ji neturėjo teisės palikti namų, skųstis ar reikšti nepritarimo. Dieną ji turėjo paklusti anytai: pjaustyti daržoves, plauti grindis ir indus. Vos tik sustodavo, anyta ją griebdavo už plaukų. Vieną kartą mergaitė anytos paprašė leisti jai eiti pažaisti su savo bendraamžėmis, anyta atsakė: „Dar ko! Betrūksta, kad žmonės pradėtų kalbėti apie mūsų šeimą.“

       Nudžudė prisimena: „Kiekvieną rytą jis išeidavo ir sugrįždavo prieš saulėlydį. Kai aš girdėdavau, kad jis sugrįžo į namus, mane apimdavo panika. Aš žinodavau, kad atėjus nakčiai viskas vėl pasikartos. Tas pats kankinimas, tas pats skausmas ir baimė. Trečią dieną jis pradėjo mane mušti. Iš pradžių mušė ranka, po to paėmė lazdą. Jo motina tik kurstė jį. Jeigu jis skųsdavosi manimi, ji sakydavo: „Mušk ją stipriau. Ji privalo tavęs klausyti, ji tavo žmona“. Aš gyvenau pastovioje baimėje. Kai pavykdavo, aš slėpdavausi kampe ir sėdėdavau ten, pasimetusi ir apstulbusi.“

       Kada pagaliau vyras leido Nudžudei aplankyti savo tėvus, mergaitė apsidžiaugė. Tačiau iš tėvų paramos ji nesulaukė. Nei tėvas, nei motina nesutiko, kad ji paliktų vyrą. Motina jai sakė: „Toks mūsų gyvenimas, moteris turi kentėti“. Ir tik tėvo antroji žmona, kuri su 5 vaikais gyveno gretimame name ir viena, nepadedant vyrui, išlaikė šeimą, mergaitei patarė kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo.

       Praėjus dviems mėnesiams po vestuvių, nebegalinti kentėti pastovių mušimų ir niekinimų, rytą iš tėvų namų išėjusi pirkti duonos, Nudžudė sėdo į maršrutinį taksi ir nuvyko į teismą.  Mergaitei pasisekė, ji gavo skyrybas ir išsilaisvino iš nepakenčiamos santuokos bei savo kankintojo.

       2009 metų balandyje Jemeno parlamentas priėmė įstatymą dėl santuokos nuo 17 metų, tačiau kitą dieną, spaudžiant konservatyviai opozicijai, jis buvo panaikintas.

                                         10 metų žmoną sugrąžino 80 metų vyrui

       2008 metais mignews.com rašė apie tai, kad Saudo Arabijos mieste tėvas sugrąžino savo 10 metų dukterį, kuri 10 dienų slapstėsi nuo vyro savo tetos namuose, 80 metų vyrui.

       Iš pradžių jaunikis ketino vesti mergaitės vyresniąją seserį, bet ji turėjo tęsti mokslus, ir todėl jis sutiko su tėvo pasiūlymu vietoj vyresnės dukters vesti jaunesniąją.

       Vyras buvo pasipiktinęs tetos kišimusi į šeimos reikalus. Interviu vietos laikraščiui jis sakė: „Mano santuoka sudaryta pagal šariato normas ir pagal nuotakos tėvo siūlymą“. Taip pat jis papasakojo, kaip jam atiteko jaunesnioji duktė: „Pagal šariato įstatymus tėvas man pasiūlė jaunesniąją dukterį. Man leido pažiūrėti į ją ir man ji buvo tinkama.“

             Saudo Arabijos teismas atsisakė nutraukti 8 metų mergaitės santuoką

       2008 metais lenta.ru rašė, kad 8 metų mergaitei, gyvenančiai Saudo Arabijoje, nepavyko nutraukti santuokos. Ieškinį padavė mergaitės mama ir tai teisėjų nuomone buvo priežastimi, kuri neleido nutraukti santuokos. Teisėjai pasakė, kad motina neturi teisės spręsti dėl dukters likimo, o ieškinį dėl santuokos nutraukimo turi paduoti pati mergaitė, kai ji sulauks pilnametystės.

       8 metų mergaitę ištekino jos tėvas, sudaręs žodinę sutartį su 58 metų vyru. Jaunikis nuotakos tėvui sumokėjo 30 tūkst. rialų (apie 8 tūkstančius dolerių).

       Pasak mergaitės giminaičių, santuoka kol kas nėra įsigaliojusi. Pagal sutarties sąlygas, santuoka laikoma galiojančia tik po to, kai mergaitė taps pilnamete.

       Saudo Arabijoje santuokų su nepilnamečiais atvejai yra dažni. Šios valstybės konservatyvioje visuomenėje tokios santuokos nėra smerkiamos.

       Saudo Arabijos teologas leido ištekinti kūdikystės amžiaus mergaites

       2011 metais newsru.com rašė, kad garsus Saudo Arabijos teologas Salehas al –Fauzanas paskelbė fatvą, kuri tėvams leidžia surengti savo dukterų vestuves, kai jos yra kūdikio amžiaus.

       Al –Fauzanas yra Saudo Arabijos dviejų aukščiausių religinių institucijų - islamo ir fatvų tyrinėjimo pastovaus komiteto, o taip pat Aukščiausių ulemų tarybos – narys. Tik šių institucijų nariai turi teisę leisti fatvas. Šalies teismai, priimdami sprendimus, gali naudotis šiomis oficialiomis nuomonėmis.

       „Teologai yra tos nuomonės, kad tėvai turi teisę ištekinti savo dukteris, net jeigu jos guli lopšyje. Bet vyrai su jomis artimo intymumo negali turėti iki tol, kol mergaitės negalės išlaikyti gulinčių ant jų vyrų svorio“, - sakoma fatvoje.

       Kaip pavyzdį šeichas pateikė vieną iš pranašo Mahometo žmonų, kuri santuokos sudarymo metu turėjo šešerius metus, bet artumo su vyru nebuvo iki devynerių metų amžiaus.  

       Tuo metu Saudo Arabijos Teisingumo ministerija siekė įvesti įstatymą, kuris numatė vaikų santuokų apribojimą. Įstatymo reikalingumas buvo siejamas su tuo, kad šalyje išaugo atvejų skaičius, kai tėvai ištekindavo visiškai jaunas mergaites, o to priežastis buvo tėvų siekimas už nuotaką gauti didelę išpirką, kuri kai kada siekdavo dešimtis tūkstančių dolerių.   

                              12 metų mergaitė mirė po pirmos vestuvių nakties

       2010 metais trud.ru rašė apie šiurpų nutikimą, kuris įvyko Jemene. Ilham Madi al Asi mirė praėjus penkioms dienoms po vestuvių, trūkus lytiniams organams ir dėl nukraujavimo. Ji nenorėjo tekėti, bet ją privertė giminės.

       Jemene tuo metu jau galiojo įstatymas, draudžiantis mergaitėms tekėti neturint 17 metų, o vaikinams – 18 metų. Tačiau Jemene yra stipri genčių struktūra ir santuokos su nepilnametėmis plačiai paplitusios bei priimtinos. Vietiniai gyventojai, nepaisant šio siaubingo įvykio, neketino laikytis įstatymo ir reikalavo jį panaikinti. Iš tikrųjų, kokie dar pasaulietiniai įstatymai, juk šariato įstatymas pagal pranašo Mahometo pavyzdį leidžia suaugusiems vyrams vesti vaikus. O juk Korane pasakyta: „Alacho pasiuntinys buvo puikus pavyzdys jums...“ /33,21/.

                                      11 metų mergaitė parduota už 90 dolerių

                                                      Mergaitės pasakojimas

                                                    12 metų žmona prašo skyrybų

Parengta pagal islamuncovered.info, rd.ru ir kt.

2013-05-01

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas