Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Įvairūs
Valstybės valdymo reformos kryptys

                                                    Įžanga

       Šias mintis raštu išdėsčiau 2008 metų pradžioje, kai bandėme įkurti visuomeninį judėjimą „Vienybės keliu“. Nepavyko, nes didesnė dalis iniciatyvinės grupės (joje buvo apie 30 žmonių) nuėjo į partijas dalyvauti rinkimuose į Seimą. Tuomet šią rašliavą atidaviau vienai partijai, kuri ruošėsi dalyvauti (ir dalyvavo) paskutiniuose Seimo rinkimuose. Partijos vadai pasakė, kad tai labai geros mintys ir pakvietė mane dalyvauti rinkimuose, savo sąrašuose duodami man aukštą 2 vietą. Žinoma, kad atsisakiau nuo to, nes jau daugiau kaip 20 metų nepriklausau jokiai partijai (turiu savo nuomonę šiuo klausimu). Aišku, kad ir partiečiai atsisakė įtraukti mano pasiūlymus į savo programą. Vėliau truputį pakoregavau ir išėjo šis trumpas straipsnelis.

Read more...

Lietuvių tautos valstybės atkūrimo vizija

                                                             Įvadas

       Tikrai nepretenduoju į tiesos ar žinojimo monopolį. Visa tai, kas žemiau išdėstyta, gali būti koreguojama, taisoma, tobulinama, keičiama, net atmetama. Gal jau yra geresnė vizija, o gal ir konkreti Lietuvių Tautos valstybės atkūrimo programa, su tinkama ideologija, teisės aktų sistemos ir visos valstybės valdymo sistemos reforma ir atitinkamais konkrečiais projektais. Jei taip, tai puiku. Su didžiausiu malonumu dalyvausiu praktinėje veikloje ją įgyvendinant. Jei ne, tai gal šiame straipsnelyje išsakytos mintys bus naudingos parengiant tokios programos projektą. Su tokia viltimi ir pradedu dėstymą.

Read more...

Valstybės atkūrimo konsultacinis institutas (VAKI)

http://www.nesepb.lt/       Pakartosiu a.a. neseniai anapilin išėjusio, teisėtai tautos sąžine vadinamo, J.Marcinkevičiaus mintį, kad nei lietuvių tauta, nei Lietuvos piliečiai nėra valstybės šeimininkais. Vystydami šią mintį anksčiau ar vėliau prieisime prie išvados, kad valstybę reikia pradėti kurti iš naujo. Ką tai reiškia? Visų pirma tai reiškia, kad reikalinga nauja valstybės atkūrimo ir jos valdymo filosofija, iš jos išplaukianti ideologija, programa, įvardijanti strategiją ir taktiką, ir atskiri, konkretūs programos įgyvendinimo projektai. Nei vienas, nei du ar trys žmonės to padaryti negali. Tą gali padaryti gal kokių 100 – 200 aukšto intelekto žmonių kolektyvas, žinantis šiuolaikinę filosofiją, valdymo teoriją, praktikuojantis savo kasdieninėje veikloje aukštą moralę, etiką ir savęs tobulinimą. Pažiūrėkime kiek nūdienos Lietuvoje veikia įvairių, gerai finansuojamų struktūrų, deklaruojančių aukštą profesionalumą ir gebėjimus. Jie konsultuoja valstybės valdymo institucijas, pradedant Seimu, Prezidentūra, Vyriausybe, ministerijomis ir baigiant savivaldybėmis, valstybės įmonėmis bei kitais ūkio subjektais. Jie teikia visuomenei valstybės, visuomenės ir ūkio valdymo filosofiją, ideologiją bei kitus konkrečius projektus. Televizijos kanalai, laikraščių puslapiai mirgėte mirga nuo visokiausių LLRI, įvairių bankų ekspertų, visokiausių“ mokslo slėnio“ struktūrų, politologų ir “kitokių -ogų“ viešų - verbalinių bei oficialių rašytinių analizių, konsultacijų, programų, projektų, prognozių ir pamokymų. O Lietuvos valstybės laivas skęsta, jis grimzta vis giliau ir giliau. Kas gali, patys iš jo evakuojasi, bėga į kitas valstybes. Kodėl? Tik todėl, kad tėvynėje nemato jokio šviesos spindulėlio tamsiame tunelyje. Jie norėtų burtis, vienytis, kovoti su negerovėmis, pamatyti tą šviesos spindulėlį, vienytis apie jį, bet jo kaip nėra taip ir nėra. O vienas lauke ne karys...Todėl jie daro tai, ką priversti daryti.

Read more...

Ką galėtų ir gal turėtų norėti žinoti tauta?!

http://commons.wikimedia.org, autorius OpenClipart       Šiandien girdime gausybę pasiūlymų, kaip šviesti Tautą, kaip, kokiais būdais ir principais vadovaujantis vienyti Ją, siekiant visų Jos narių gerovės, Tautos ir Jos valstybės išsaugojimo. Neiškentęs šių siūlymų” lietaus” ir aš nusprendžiau pateikti savo pasiūlymus. Manau, kad jie gali būti naudingi tautiečiams, ypač norintiems dalyvauti visuomeniniuose – politiniuose judėjimuose.

Read more...

Pasiūlymai, kaip išsaugoti lietuvius Lietuvoje

      Skiriama lietuvių tautos patriotams, kovojantiems už lietuvių tautos išlikimą ir jos paveldo išsaugojimą, spartaus lietuvių tautos naikinimo sąlygomis, kurios prasidėjo po Lietuvos nepriklausomybės, nuo lietuvių akto pasirašymo 1990 m. kovo mėn. 11 d.

Read more...

Bekurė energetika

       Išlikti ir tapti nepriklausomais galima:

     1) sparčiai mažinant įvežamo kuro sunaudojimą, užtikrinant vietinį iki šiol neįprastą apsirūpinimą šiluma, šalčiu ir elektra be kuro deginimo ir be atominės elektrinės;

2) sparčiai vystant labgebos sistemą Lietuvoje.

Read more...

Archyvas