Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Teisės ir pareigos
Ar gali būti dar vienas referendumas?

       Spalio 14 d. Lietuvoje įvyko stebuklas. Po tokios didžiulės, ne vieną mėnesį per masinės informacijos priemones skleistos agitacijos už naujos atominės elektrinės statybą Visagine, politikų kalbų, sumenkinančių referendumo vertę ir prasmę, - atseit, tautos sprendimas niekinis, mes vis tiek padarysime taip, kaip norėsime, - dauguma rinkėjų, 62,70%, ne tik pasakė „Ne“ naujos atominės elektrinės statybai, bet ir atėjo 52,52% Lietuvos rinkėjų. Tikras stebuklas, kad referendumas įvyko be alaus ir skalbimo miltelių siūlymo, ir per vieną dieną. Tai daug ką pasako. Parodo, koks Lietuvos piliečiams buvo svarbus šis klausimas.

Read more...

Skurdas

http://208.116.54.118/nisheta      Kalbant apie skurdą, reikia kalbėti apie sukurtą skurdo sistemą. Taigi, skurdas nėra asmens „nemokėjimo gyventi“ pasekmė, kaip bando įtikinti filosofai, mokslininkai, politologai ir kiti „specialistai“. Skurdas nėra įteisintas LR Konstitucijoje. Reiškia mes kalbėsim apie antikonstitucinį faktą - korupcijos ekonomines ir socialines pasekmes. Nėra nė vienos „demokratinės“ valstybės, kurioje nebūtų korupcijos ir labai gerai nefunkcionuotų nuskurdinimo sistema. Nuskurdinimo sistema yra socialinis įrankis valdyti ir supriešinti visuomenę bei atskiras jos grupes. O skurdo baubas įtikinimai veikia kaip „vergų auklėjimo“ priemonė, pradedant paprastais piliečiais ir baigiant valstybės tarnautojais. Tai yra universali priemonė įgyvendinant korupcinio nusikaltimo tikslus. Jeigu nebūtų skurdo, nebūtų korupcijos, nesuveiktų „juodosios rinkiminės technologijos“, nebūtų įmanoma panaudoti psichinės prievartos ir t. t. (apie tai dalinai buvo kalbėta skirsnyje „Korupcijos pagrindai“). Gal nebūtų ir „Eurosąjungos“. Pagal LR Konstituciją, skurdo ir vergijos negali būti. LR Konstitucija iš valdžios reikalauja nustatyti įstatymais tokį teisinį reguliavimą, kad kiekvienam žmogui (ne tik piliečiams) būtų užtikrintas laisvas pasirinkimas tarp verslo ir darbo, t. y. turi būti didelis darbuotojų poreikis, jeigu nėra poreikio, tai nėra ir pasirinkimo teisės. Verslas grindžiamas asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Betne asmens konstitucinėmis laisvėmis ir teisėmis. Jeigu asmuo pasirinko verslą, tai jam pateikiami reikalavimai (įpareigojimai ir jis praranda dalį savo konstitucinių teisių ir laisvių), t. y. verslas privalo užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, laikytis mokesčių ir kitų įstatymų, nustatyti teisingą apmokėjimą už darbą ir t. t.

Read more...

Korupcija

http://www.unodc.org/           Įvadas

       Norint nors apytiksliai suprasti pasaulyje vykstančius procesus, reikia suprasti kapitalo judėjimą ir jo keliamus reikalavimus visuomenei. Kodėl kapitalas yra iškeltas aukščiau už visuomenę? Todėl, kad kapitalizmo esmė tai yra kapitalo laisvė. Būtent kapitalizmas, kaip sistema, turi užtikrinti kapitalo saugumą. Paprastai kalbant kapitalas, tai yra turtas, kuris per pridėtinės vertės sukūrimą dalyvauja savęs didinimo procese.

Read more...

Ar Lietuvoje kam nors rūpi demokratija?

       Balandžio 17 d. tyliai ir ramiai, Lietuvos spaudos beveik nepastebėtas, Seime įvyko balsavimas dėl siūlymo kartu su 2012 metų Seimo rinkimais paskelbti privalomąjį referendumą dėl Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimo, referendumui pateikiant tokį straipsnio pakeitimo tekstą: „Pritariu, kad referendumas gali būti skelbiamas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkiminę teisę“. Aišku, kur ten pastebės, tai ne Garliava, Venckienė su Kedžiais, ne Stankūnaitė ir ne FNTT vadovai ar vėl prie vairo girtas sugautas Seimo narys. Tiesiog tą dieną buvo sprendžiamas demokratijos klausimas: būti demokratijai Lietuvoje ar ne, ar piliečiai pagaliau galės naudotis tiesioginės demokratijos teise, ar ir toliau turės popierinę teisę, kuria, kaip ir tarybiniais laikais, neįmanoma pasinaudoti.

Read more...

Seimo rinkimų boikoto sąjūdis

       Tada, prieš daugiau nei dvidešimt metų, niekas negalėjo numatyti, kad dabar nemaža Lietuvos gyventojų dalis sakys – ne tokios Lietuvos tikėjomės ir norėjome. Dėl esamos padėties žmonės kaltina blogą valdžią, rinkėją, kuris nesugeba išrinkti geros valdžios, rinkimų sistemą, demonizuoja partijas, o kai kurie net mano, kad dėl to kalta demokratija. O tikroji priežastis lieka nepastebėta. Taigi, kodėl turime tai, ką turime?

Read more...

Lietuviškos demokratijos grimasa

      Vakar  pagalvojau: Prancūzijos, Austrijos, Kanados ir kitų valstybių miestų gyventojai įvairiausiais klausimais organizuoja referendumus, kodėl gi vilniečiams neorganizavus referendumo. Problemų Vilniuje yra daug, kad ir, pavyzdžiui, savivaldybės turto pardavimas, „Vilniaus šilumos tinklų“ nuomos sutarties su bendrove „Dalkia“ nutraukimas ir įpareigojimas teisėsaugos institucijas ištirti sutarties sudarymo teisėtumą, Gugenheimo muziejus ir kiti klausimai. Piketai, protesto mitingai šiais klausimais savivaldybės politikų neveikia, jie aktyvių piliečių balso negirdi ir nenori girdėti.

Read more...

Apie Seimo paleidimą

     Keistas jausmas, atrodo gyvename demokratinėje valstybėje, tačiau iš tiesų nesijaučia, kad tikrąja to žodžio prasme yra demokratija. Realiai demokratijos institutai neveikia taip, kaip turėtų veikti esant demokratijai. Kas dėl to kaltas? Pirmiausia patys žmonės, sudarantys Tautą. Žmonių abejingumas, neaktyvumas, neryžtingumas, nelaisvumas ir baimė neleidžia Tautai būti aukščiausių teisių, suverenių galių visumos turėtoja. Nors 1992 m. Tauta savo suverenitetą įtvirtino Konstitucijoje, tačiau beveik dvidešimt metų Tautą sudarantys piliečiai nesijautė esantys laisvi, jie beveik nesinaudojo savo suvereniteto realaus įgyvendinimo formomis tokiomis, kaip referendumas, įstatymų peticijos teisė, įstatymų leidybos teisė.

Read more...

Archyvas