Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


RF Generalinė prokuratūra pripažino, kad Krymas UTSR buvo perduotas neteisėtai

        Rusijos Generalinė prokuratūra pripažino, kad Krymo srities perdavimas į UTSR sudėtį 1954 metais yra neteisėtas. Apie tai rašoma priežiūros institucijos atsakyme į Valstybės Dūmos deputato Sergejaus Mironovo kreipimąsi, kuris paprašė suteikti Krymo išbraukimo iš RTFSR teisinį įvertinimą.

       “Atsakymo esmė: pagal tuo metu galiojusius įstatymus RTFSR Aukščiausios tarybos prezidiumas neturėjo teisės keisti respublikos teritorijos. Toks klausimas negalėjo būti išspręstas be RTFSR Aukščiausiosios Tarybos, kaip sąjunginės respublikos aukščiausios valstybės valdžios institucijos, dalyvavimo. Keisti sienas tarp sąjunginių respublikų įgaliojimų neturėjo ir TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. Taigi, 1954 m. RTFSR ir TSRS Aukščiausiųjų Tarybų Prezidiumų priimti sprendimai dėl Krymo srities perdavimo iš RTFSR sudėties į UTSR sudėtį, neatitiko nei RTFSR Konstitucijos, nei TSRS Konstitucijos.

       Kalbant apie Sevastopolį, tai dėl jo ypatingo administracinio statuso miestas liko RTFSR jurisdikcijoje, nepaisant to, kad 1954 m. Krymo sritis buvo perduota į Ukrainos TSR sudėtį. Tai 1993m. liepos 9d. savo nutarimu “Dėl Sevastopolio miesto statuso” patvirtino Rusijos Federacijos Aukščiausioji Taryba“, - pakomentavo Mironovas.


       Būtina paaiškinti, kad 1954 metų vasario 19 d. Krymo sritis iš RTFSR sudėties į UTRS sudėtį buvo perduota asmenine TSKP vadovo N.S.Chruščiovo iniciatyva Perejaslavio Rados 300 metų proga, kaip amžinos draugystės tarp rusų ir ukrainiečių tautų ženklas. Tai buvo nuspręsta 1954 metų sausio 25 d. TSKP CK Prezidiumo posėdyje ir po to įforminta 1954 metų vasario 5 d. RTFSR AT Prezidiumo įsaku, po to  vasario 13 d. UTSR AT Prezidiumo įsaku ir, pagaliau, tų pačių metų vasario 19 d. TSRS  Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku.

       Apie tai, kad visa ta grandinė įsakų buvo neteisėta, kalbėjo jau seniai, praktiškai per visą Ukrainos nepriklausomybės laikotarpį. Bet, žinoma, pusbalsiu. Šiuo metu yra visi pagrindai apie tai pranešti garsiai. Dar kartą atkreipsime dėmesį: a) TSKP CK Prezidiumas neturėjo teisės vienos respublikos teritoriją perduoti kitai, b) 1937 metų RTFSR Konstitucija tarp RTFSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo įgaliojimų nenumato teisės spręsti RTFSR teritorinio vientisumo klausimo, c) apskritai jokios RTFSR valstybės valdžios institucijos neturėjo teisės keisti RTFSR teritorijos arba duoti sutikimą jos keitimui.

       Teisininkai nurodo, kad vienintelis būdas gauti RTFSR sutikimą keisti jos teritoriją, galėjo būti referendumas. Rusijos Federacijos Konstitucijos 33 straipsnio „g“ punktas leido Aukščiausios Tarybos Prezidiumui vykdyti visaliaudinę apklausą (referendumą). 1954metais to padaryta nebuvo: referendumas, įvertinantis Krymo gyventojų nuomonę dėl jo perdavimo, nebuvo surengtas. Taigi, 1954 metų aktai dėl Krymo srities perdavimo iš RTFSR sudėties į UTSR sudėtį iš tiesų nuo jų priėmimo momento neturėjo teisinės galios.

Šaltinis: antifashist, 2015-06-27

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas