Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Breton Vudsas ir Fortaleza: 70 metų atstumas

       Šių metų liepos mėnesį sukako 70 metų nuo tarptautinės valiutos ir finansų konferencijos, kuri vyko Breton Vudso kurorte (JAV), dalyvaujant 44 valstybėms, įskaitant SSRS. Konferencijos sprendimas padėjo pagrindus pokario pasaulio finansų sistemai. Ji buvo grindžiama auksu ir doleriu, o taip pat Vašingtono įsipareigojimu užtikrinti laisvą geltonojo metalo keitimą į žaliąjį popierių. 8 –ame dešimtmetyje Breton Vudso sistema mirė, ją pakeitė taip vadinama Jamaikos sistema, kuri visiškai buvo paremta popieriniu doleriu. Ji buvo sustiprinta juoduoju auksu, todėl Jamaikos sistemą dar vadina naftos dolerio, ji egzistuoja iki šių dienų.

        Tačiau visiškai Breton Vudsas iš šiuolaikinio gyvenimo nepradingo.1944metų konferencijoje buvo įsteigti Tarptautinis rekonstrukcijosir plėtros bankas (TRPB) ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Jie jau seniai savo veikloje patiria rimtas problemas, o TVF tai net krizė. Ir štai Breton Vudso konferencijos 70 –mečio metu šiems tarptautiniams finansų institutams buvo suduotas dar vienas jautrus smūgis, kurio padarinius kol kas sunku suskaičiuoti. Smūgis ėjo iš ne mažiau gražesnės ir vaizdingesnės nei Breton Vudsas vietos – Fortalezos kurortinio miesto Brazilijoje.

       Pagrindinis BRICS valstybių VI aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkės klausimas buvo sprendimo dėl dviejų naujų tarptautinių finansų organizacijų – Plėtros banko ir Valiutų rezervo fondo įkūrimo priėmimas. Klausimas dėl šių organizacijų sukūrimo buvo rengiamas seniai, aukščiausio lygio susitikime Brazilijoje visi nesutarimai buvo įveikti, ir Fortalezoje vyko tik protokolinis renginys dėl dokumentų pasirašymo. Įkuriamų institutų oficialus pavadinimas – Naujasis plėtros bankas ir Sąlyginių valiutų pulas ((angl.k. pool). Žiniasklaidoje neretai pateikia nesudėtingą pavadinimą – BRICS bankas ir BRICS fondas...

       BRICS bankas taps vienu iš stambiausių vystymosi daugiašalių bankų pasaulyje. BRICS valstybės susitarė dėl banko įstatinio kapitalo sumos – 100 mlrd. dolerių, paskirstytas kapitalas(dedicated capital)- 50 mlrd. dolerių, apmokėtas – 10 mlrd. dolerių. Bankas yra atviras priimti naujus dalyvius iš JT narių tarpo, bet BRICS dalis negali kristi žemiau nei 55%. Tai yra kontrolinis paketas visada bus penkių valstybių – įsteigėjų rankose. Apmokėtos kapitalo dalies formavimas bus baigtas per keletą metų. Paskirstytas ir apmokėtas kapitalai tarp BRICS valstybių narių paskirstomi lygiomis dalimis, kiekviena turi lygias valdymo teises.

       Rusija, Kinija, Indija, Brazilija ir PAR skiria po 10 žmonių, kurie sudarys Plėtros banko profesionalų karkasą. Manoma, kad banko būstinė bus Šanchajuje (KLR). Visi sprendimai bus priimami specialia dauguma esant keturių iš penkių BRCS valstybių atstovų arba dviejų trečdalių balsų (tuo atveju, jeigu narių skaičius išsiplės) paramai. Dirbti pradėti bankas jau gali 2015 metais. Manoma, kad bankas finansuos valstybių dalyvių infrastruktūros projektus. Vienu iš pirmųjų projektų gali būti antžeminių stočių GLONASS sistemai statyba. Antžeminių stočių įrengimas BRICS valstybių teritorijoje GLONASS sistemą padarys patikimesne ir konkurencingesne. BRICS turi geostacionarųjį privalumą: valstybės dalyvės yra išsidėsčiusios keturiuose žemynuose.

       Dabar apie Sąlyginių valiutų pulą. Idėja sukurti BRICS Rezervinių valiutų pulą buvo išsakyta 2012 metų birželyje BRICS valstybių lyderių susitikime Los Kabose. Aukščiausiojo lygio susitikimo plenariniame posėdyje Brazilijoje kalbėjo Rusijos prezidentas V.Putinas, kuris pranešė, kad be BRICS valstybių Plėtros banko pasirašytas dokumentas dėl Sąlyginių valiutų pulo įkūrimo, ir kad to pulo dydis dar 100 mlrd. dolerių. Pulas įkuriamas apsaugai nuo rizikų pasaulio finansų rinkose. Kitaip tariant, mokėjimo balansų išlyginimui, kai jie labai pasikeičia išduodant grąžintinai vienas ar kitas valiutas. V.Putinas pasakė, kad jį neramina „Vakarų valstybių politika, kuri paskutiniu metu nepasižymi apmąstymu ir perspektyvų ilgalaikiu matymu“.

       Jeigu tarp Naujojo plėtros banko ir Pasaulinio banko yra daug panašumų, tai BRICS Fondo negalima tiesiogiai lyginti su Tarptautiniu valiutos fondu. TVF – tarptautinė finansų organizacija su savo kapitalu, būstine, įstatais. BRICS Fondas yra tik mechanizmas, kuris šiame etape nenumato būstinės įkūrimo. Pulas yra sąlyginis – tai reiškia, kad Pulo valstybių narių rezerviniai aktyvai nenaudojami iki to momento, kol sprendimo dėl valstybės narės paraiškos patenkinimo nepriims pulo pastovus komitetas, į kurį įeis visi penkių BRICS valstybių narių atstovai. Pulo išteklių valdymo koordinuojantį vaidmenį vaidins valstybių narių centriniai bankai. Jeigu Naujame plėtros banke BRICS valstybių narių dalys yra vienodos, tai BRICS Fonde pagrindine donore bus Kinija. Pasiektas susitarimas, kad Kinija į Fondą įneš 41 mlrd. dolerių, Brazilija, Indija ir Rusija 18 mlrd. dolerių, PAR – 5 mlrd. dolerių. Pinigus, kurie reikalingi valstybei, iš Fondo teiks pagal nacionalinį koeficientą, arba taip vadinamą multiplikatorių. Kinijai multiplikatorius bus 0,5.Tai yra esant reikalui Kinija iš Fondo gali gauti ne 41 mlrd. dolerių, bet pusę. PAR multiplikatorius lygus dviems, likusioms valstybėms – vienetui. Fondo lėšos bus sudaromos iš valstybių narių užsienio valiutų atsargų. Kol kas Brazilijoje pasirašytas tik pagrindą sudarantis susitarimas. Tiesioginio veikimo darbinis susitarimas bus sudarytas vėliau tarp valstybių narių centrinių bankų.

       Kai kurios pasaulio žiniasklaidos priemonės, vertindamos sprendimus, kurie priimti aukščiausio lygio susitikime Brazilijoje, juos lygina su 1944 metų Breton Vudso konferencijos sprendimais. Tikriausiai, tai yra tam tikras perdėjimas. Dabar sunku numatyti, kaip nuosekliai BRICS valstybės vykdys Brazilijoje priimtus sprendimus. Kol kas neaiški Vakarų reakcija į tuos sprendimus. Reakcija gali būti tiek teigiama, tiek ir neigiama, agresyvi. Mūsų nuomone, sprendimas įkurti Sąlyginių valiutų pulą buvo dar vienas signalas Vakarams, pirmiausiai Vašingtonui. Signalas, kurio tikslas yra pajudinti Tarptautinio valiutos fondo reformavimą iš mirties taško. Kaip žinome, 2010 metais TVF valstybės narės priėmė sprendimą dėl fondo kvotų koregavimo, jau keturiolikto nuo šios organizacijos sukūrimo. Sprendimas numatė valstybių dalių kapitale ir balsuose koregavimą, įvertinant jų ekonominių pozicijų pasaulyje pasikeitimą. Be to, buvo numatomas fondo kapitalo padvigubinimas. Galiausiai, buvo pasiektas susitarimas, kad kitas, penkioliktas koregavimas bus vykdomas vadovaujantis nauja formule, kuri objektyviau įvertina valstybių narių pozicijas pasaulio ekonomikoje. Dabartinė formulė pervertina Vakarų valstybių lyginamąjį svorį ir neįvertina besivystančių šalių, įskaitant BRICS valstybių atitinkamus rodiklius. Visos valstybės jau ratifikavo keturiolikto koregavimo nuostatas. Išskyrus vieną valstybę – JAV. Vašingtonas užblokavo TVF reformavimo procesą, baimindamasis, kad sprendimų įgyvendinimas, kurie priimti 2010 metais, iš Jungtinių Valstijų atims fondo kontrolę (kol kas jos turi blokavimo paketą, kuris yra 15%; šiuo metu JAV dalis kapitale apie 17%). Daugelis Amerikos kongresmenų klausia: kam mums ratifikuoti 14–ą koregavimą, jeigu šiandien rytoj mes prarasime fondo kontrolę? Juk Vašingtonas be to turės Į fondą pervesti daugiau kaip 60 mlrd. dolerių. Prezidentas B.Obama bando prastumti ratifikavimą, todėl kad be šio fondo negalės skirti lėšų Ukrainai. Tačiau ratifikavimas sustiprins BRICS valstybių ir jų sąjungininkių Tarptautiniame valiutos fonde pozicijas. Be to, visi puikiai supranta ryšį tarp TVF reformavimo ir įvykių Ukrainoje problemos, nors ratifikavimo pasekmes įvairios Amerikos politikų grupės skaičiuoja skirtingai.

       Sprendimas Fortalezoje dėl BRICS Fondo sukūrimo, pasikartosiu, - tai signalas Vašingtonui: greičiau ratifikuokite TVF kvotų 14 –ąjį koregavimą; priešingu atveju mes pereisime prie tikrai alternatyvaus valiutos fondo įkūrimo, be to, į jo sudėtį įeis ne tik BRICS valstybės, yra daug kitų norinčių. Pavyzdžiui, Argentina.

Valentin‘as Katasonov‘as, 2014-07-17

Šaltinis: Fondsk

 

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas