Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Ekonomika, finansai
Jau įžengėme ir į ... 13-tuosius narystės ES-je metus

I  dalis. Įžangai

II dais.  Ekonomikos atsigavimo ir BVP kaitos  džiaugsmai ir jų ypatumai (2016-04-  15-25)

Read more...

BVP kaitos džiaugsmai ir jų ypatumai

       (Ką džiugaus rodo nuolat garbinamas BVP ir jo augimas pastaruoju metu? O gal, visgi, teisus p. Keynes J. M. teigdamas, kad,, ... nėra jokio sumanesnio ir patikimesnio būdo sugriauti visuomenės pamatus,  kaip tik nusmukdant pinigų vertę. Vykstant šiam procesui, visos ekonominių dėsnių užslėptos jėgos stoja į destrukcijos pusę“ ?)

Read more...

2012 m. II ketvirčio ir I-jo pusmečio bankų ir kredito unijų veikimo apžvalga

       Turinys ir struktūra            

I. Klausimai ir klausimėliai 

  Nerimą keliantys pranešimai viešoje erdvėje – be atsakų?

 Ar tikrai pinigų kiekis didėja keleriopai sparčiau, nei auga ekonomika?      

Read more...

Viešųjų finansų deficitai suvaldyti!!!

       Viešųjų finansų deficitai suvaldyti. Kaip tai vyko? Ir ar tai tikrai įvyko? O jei tai,  vis gi, įvyko, tai kam (kas) ir kokią naudą iš to turi?

      Dar praėjusių metų pabaigoje, po debatų Seime, patvirtinti, įteisinti ir paviešinti viešųjų (dar vadinami valdžios) finansų 2012 metų pajamos bei išlaidos. Bet, skirtingai nuo ankstesnių metų, Finansų ministerija bene pirmą kartą viešai paskelbė ("2012 metų viešieji finansai: daugiausia lėšų socialinei ir sveikatos apsaugai bei švietimui"), kad

Read more...

2012 metų I-jo ketvirčio pinigų kiekio ir palūkanų normų kaitos šalies ekonomikoje apžvalga

http://arnoldino.webs.com                          Reziumė ir bendresni pastebėjimai

    „2012 m. kovo mėn. pinigai P3 sumažėjo 96,6 mln. litų, o jų metinis augimo tempas mėnesio pabaigoje šiek tiek sulėtėjo – iki 14,3 procento.”

       ,,Pinigai P3 per mėnesį (vasarį)padidėjo 178,7 mln. litų, o jų metinis augimo tempas mėnesio pabaigoje šiek tiek sulėtėjo – iki 14,6 procento.“

       ,,2012 m. sausio mėn. pinigai P3 sumažėjo 497,2 mln. litų, o jų metinis augimo tempas mėnesio pabaigoje buvo 15,0 procento.”

Read more...

Klausimai ir pastebėjimai Lietuvos banko 2012 m. gegužės mėn. Pranešimui Seimui

       Lietuvos banko Pranešimas Seimui apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą. 2012 m. gegužės mėn.

       Skaitytojo pastebėjimai ir klausimai, dėmesingiau žvelgiant iš šalies.

Read more...

Pavyti ir pralenkti … krizę. Ir su statistiniu iliuzionizmu?

       Štai ir svarbiausioji, jau ir šių metų ekonomikos atsigavimo džiaugsmo džiugi žinia: Statistikos departamento pranešimas, kad šių metų I-jo ketvirčio BVP, palyginti su 2011 m. I-ju ketvirčiu padidėjo net 3,9 procento. Džiugu ir tikrai verta džiaugtis: juk ne sumažėjo, bet net ir padidėjo.

       Tiesa, BVP sumos kol kas nurodomos tik faktinėmis, infliacijos drūčiai išpūstomis, kainomis.

       Ir vėl keistai kukliai nutylint, kad, palyginti su ką tik praėjusiu, praeitų metų IV-ju ketvirčiu, turime -7,3 %. Ir tokie ,,minusai“ tęsiasi nuo ...2011 m II-jo ketvirčio, kuomet turėjome bene didžiausią ketvirčio BVP augimo pliusą: net +10,5 %. Aišku: palyginti su ką tik praėjusiu laikotarpiu, t.y. 2011 m I-jo ketvirčio PVB dydžiu, tuomet pašokusio iki + 10,5 %, po jo kritimo prieš ketvirtį net -6,9 %.

Read more...

Ko nepasakė p. Kropas?

       Lietuvos bankų asociacijos prezidento p. Dr. Stasio Kropo šalies bankų sistemos veikimo praėjusių metų lapkričio – gruodžio mėnesiais ,,komentavimas“ ("2011 metų bankų veiklos statistinių rodiklių komentaras") dabar, šių metų net balandžio vos ne viduryje tikrai keistas, nes kyla klausimėlis: o kam ir kodėl to prireikė?

       ,,Komentaro“ autorius bando aiškinti, kad ,,Tradiciniame Lietuvoje veikiančių bankų rodiklių viešinimo procese kasmet būna pauzė, kai dėl bankų metinių rezultatų skelbimo reikalavimų Lietuvos ir užsienio vertybinių popierių biržose gruodžio mėnesio rodikliai nepaskelbiami įprastu metu“.

Read more...

2011 metų ir IV-jo ketvirčio bankų ir kredito unijų veikimo ir pinigų kiekio kaitos šalies ekonomikoje apžvalga

                           I.Reziumė ir bendresni pastebėjimai

       Štai ir sulaukėme ,,statistinio“ praėjusiųjų metų užbaigimo: Statistikos departamentas tikrai pradžiugino įspūdingais ekonomikos atsigavimo rodikliais: +5,8 %, palyginti su praėjusiais, 2010 m. Nors, palyginti su praėjusiu, III-ju ketvirčiu, ir turime ir -5,6 %.

       O Lietuvos bankas džiugino santūriomis žiniomis apie tai, kad bankai verslą kredituoja jau aktyviau, o privačioms įmonėms naujai išduotų paskolų suma viršijo bankams grąžinamus anksčiau suteiktus kreditus. Ir vėl - labai džiugiomis žiniomis apie ...gautų pelnų rekordus.

Read more...

Ar banko Snoras bankroto atvaizdavimas šalies pinigų ir finansinio turto statistikoje turi būti lydimas statistikos grąžinimu ir net iškraipymu?

          Nors buvusio banko ,,Snoras“ bankroto procedūros prasidėjo jau lapkričio pabaigoje, pinigų statistikos rodikliuose jis neapskaitytas (eliminuotas) tik gruodžio pabaigoje.

         Nors pirmas jo ,,eliminavimas“ atliktas jau LB-ko Pranešime Seimui (gruodžio pradžioje, Apie pagrindinio tikslo – palaikyti kainų stabilumą įgyvendinimą...), kuomet Pranešime teikiama šalies kredito rinkos raidos apžvalga kardinaliai sumenkinta pastaba 15-tame psl.: ,,2011 m. lapkričio 24 d. Lietuvos bankas atšaukė AB banko SNORAS veiklos licenciją. Siekiant užtikrinti duomenų palyginamumą ir analizės tikslumą, šiame skyriuje bankų sistemos Lietuvoje suteiktų kreditų raida vertinama neįtraukiant AB banko SNORAS duomenų.“

Read more...

2011 m. III-jo ketvirčio ir 9 mėn. bankų ir kredito unijų veikimo apžvalga

       I. Reziumė ir bendresni pastebėjimai

       Kaip ir dera kiekvieno ketvirčio pabaigoje, Statistikos departamentas tikrai pradžiugino įspūdingais ekonomikos atsigavimo rodikliais. O Lietuvos bankas – žinia apie bankų skolinimo čiaupų ,,atsukimą“.

       Kaip visa tai atrodo, žvelgiant šiek tiek ,,iš šalies‘?

Read more...

2011 m. II ketvirčio ir I-jo pusmečio bankų ir kredito unijų veikimo apžvalga

                       Turinys

         Reziume ir bendresni pastebėjimai

          I. Pinigų kiekio kaita

          Platūs pinigai P3

          Einamųjų sąskaitų likučiai

Read more...

2011 m. I ketvirčio bankų ir kredito unijų veikimo apžvalga

        Reziumė ir svarbesni pastebėjimai

       Per septynerius narystės ES-je metus šalies ekonomika (metų BVP) išaugo vos, vos 22 %, o ekonomiką aptarnaujantis vidutinis metų pinigų kiekis (P3) padidintas beveik net 2,8 karto!!!

        Tai sąlygojo ,,galimybę“ vartojimo infliaciją sukaupti iki 33,7 %, o bendroji pinigų infliacija bei jų nuvertėjimas turi būti matuojamas beveik net 2,3 karto (P3: BVP= 2,786 : 1,219=2,286) arba beveik 129 %. Tai toks įvyko pinigų perkamosios galios praradimas, mūsų visų turto nuvertėjimas ir net jų vidinė devalvacija.

Read more...

Ar valstybinio komercinio banko įkūrimas padidins kredito išteklius, taip reikalingus šalies ekonomikos gaivinimui?

Autorius: Alma Pater        Spaudoje, politikų kalbose, o ir verslo auditorijose dažnai keliamas klausimas dėl valstybinio komercinio banko steigimo, kuris apsaugotų šalies indėlininkų pinigų išvežimą į skandinaviškus bankus bei padidintų kredito išteklius, kreditų prieinamumą. Dar tikimasi, kad, steigiant valstybinį komercinį banką, kuris, tapęs atsvara esamiems (skandinaviškiems) komerciniams bankams – monopolistams, savo veikla ir net jos ypatumais sušvelnins esamų bankų-monopolistų gniaužtus. Norai tikrai geri. Bet ar jie pagrįsti ir realūs?

Read more...

SoDros ,,užkalbėjimai“: ar jie gelbės nuo jau įvykusio jos bankroto?

            O gal taip dar vykdomos paruošiamosios ,,procedūros“ jos privatizacijai? Ir net paspartintu būdu?

          Reziumė ir svarbesni pastebėjimai

       Šalies žmonių Socialinio draudimo Fondo (toliau – Fondo, Socdraudimo Fondo) lėšų šaltiniu yra darbdavių sukurtose darbo vietose visų dirbančiųjų sukurtos pridėtinės vertės dalis, kuri piniginėmis lėšomis paverčiama visiems šalies žmonėms dalyvaujant jos vartojime. Todėl Socdraudimo Fondo lėšos yra visuomeninės lėšos.

Read more...

2010 metų ir IV ketvirčio bankų veikimo apžvalga. I dalis. Pinigų kiekio kaita

stat.gov.lt       Apie tikrai praėjusius Senuosius metus liudija ir skelbiami per metus nuveiktų darbų metų ataskaitų duomenys.

      Ką tik (2011-01-28) Statistikos departamentas paskelbė visų politikų ir valdžios žmonių nekantriai lauktą žinią apie mūsų ekonomikos atsigavimą: BVP 2010 ketvirtąjį ketvirtį, palyginti, su 2009 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo net 4,6 procento. Džiugu, kad ir palyginti su 2009 metais, 2010 metų BVP taip pat padidėjo ir net 1,3 procento. Kažkiek liūdniau darosi pažvelgus į tai, kad 2010 m. IV ketvirčio BVP buvo dar net 2,9 procento mažesnis nei gretimą, tų pačių, 2010 metų III-jį ketvirtį ir dar 1,8 procento mažesnis, nei praėjusiųjų, 2009-jų metų III-jį ketvirtį.

Read more...

Pasižvalgymai po Naujųjų metų biudžetus ir po nuėjusius Senuosius, ir po privačius pensijų fondus

kiaulė talpyklė  (Kiek biudžetuose dar lieka finansinės bei ekonominės nepriklausomybės ar savistovumo?

   Ar biudžetų deficitai ir gyvenimas skolon bei iš paramos – suderinamai su savistovumo bei nepriklausomumo sąmpratomis?

      Ar Gyvenimas iš paramos bei iš skolų (anūkų sąskaita) – tai Mūsų pačių, savistovus ir nepriklausomas bei sąmoningas pasirinkimas?

Read more...

2010 m. II ketvirčio ir I pusmečio bankų veikimo apžvalga. II dalis. Palūkanų normų kaitos apžvalga

traslatio.com       Palūkanų normų šeimininkai ir jų autoriai yra bankai. Ir jos yra viena iš reikšmingų jų, bankų, pinigų pasiūlos bei pinigų politikos priemonių ir įrankių. Šiuo metu LR Seimui vis dar rodant pastangas bent kiek teisiškai, sekant bent kaimynų latvių pavyzdžiu, apginti dėl ekonominės krizės (prie kurios sukėlimo prisidėjo ir bankai) beviltiškai prasiskolinusius piliečius ir aktyviai svarstant Seime siūlomus įstatymo pakeitimus dėl asmenų neiškeldinimo iš paskutinio būsto, fizinių asmenų bankroto įstatymo projektus, iš bankų atstovų nuolat girdimi pasipriešinimo grasinimai dėl, atseit, neapibrėžtos ir blogėjančios skolinimo teisinės aplinkos.

Read more...

2010 m. II ketvirčio ir I pusmečio bankų veikimo apžvalga. I dalis. Pinigų kiekio kaita

kaunascity.olx.lt       Pirmojo šių metų pusmečio pabaigą pažymėjome gan džiugiais pranešimais apie ekonomikos raidos pasiekimus: vos ne atsigavimą ar eilinio dugno pasiekimą ir net atsispyrimą nuo jo.

      Vienas iš pirmųjų su gausiais ,,džiaugsmais“ dėl sėkmingo I-jo pusmečio biudžeto pajamų planų vykdymo ir net viršijimo mūsų krizines nuotaikas bandė praskaidrinti liepos 13 d. Finmino pranešimas:

       - per 2010 m. I pusmetį į valstybės biudžetą ,, ...įplaukė 551,5 mln. litų arba 8,3proc. daugiau nei planuota“;

Read more...

2010 m. I ketvirčio bankų veikimo apžvalga. I dalis. Pinigų kiekio kaita

            Reziumė ir svarbesni pastebėjimai

       Šių metų pirmojo ketvirčio nominalus BVP buvo 20,6 mlrd. Lt, t. y. 2,8 mlrd. Lt mažesnis nei praėjusį, IV-ąjį ketvirtį. Realus BVP sumažėjo net 12,9 %, t.y. ir šių metų BVP mažėjimas liko panašus į praėjusių metų (-14,8 %) jo mažėjimą !!!

      Kalboms apie labai pageidaujamą ekonomikos atsigavimą ar net jos kritimo stabilizaciją ar kažkokio, nežinia jau kelinto nuo kritimo pradžios, ,,dugno“ pasiekimą, pagrindo, deja, nėra. Deja, deja, sėkmingai krentame toliau!!!

Read more...

Archyvas