Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Įstatymai
Peticija dėl politinių partijų finansavimo

                                 I. Siūlymas Peticijų komisijai (2018-09-10 d.)

       Siūlymo tikslas yra, kad būtų panaikinta iš vadinamųjų komunizmo laikų perimta ir pritaikyta dabartinėje Lietuvoje privilegija.

Read more...

Peticija dėl referendumo paskelbimo

     I. Kreipimasis į Seimo Peticijų komisiją dėl referendumo paskelbimo (2018-09-10 d.)

      Siūlau Seimui paskelbti referendumą dėl Konstitucijos straipsnio 9 straipsnio keitimo kartu su referendumu dėl Konstitucijos 12 straipsnio keitimo. Prašau šį kreipimąsi pripažinti peticija.

Read more...

Peticija dėl Referendumo įstatymo 7 straipsnio

                              I. Kreipimasis į Seimo Peticijų komisiją (2018-06-22 d.)      

      Kreipimasis į Seimo Peticijų komisiją, siūlant pakeisti  Referendumo įstatymo 7 str. 3 d., įrašant „išskyrus šio skirsnio 9 straipsnį“:

Read more...

Peticija dėl įstatymų pakeitimų

       Sausio 26 d. Peticijų komisijai pateikti siūlymai „Dėl Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimų“. Kreipimosi priežastis ir tikslas – patobulinti nurodytų įstatymų teisės normas.

Read more...

Konstitucijos keitimo, papildymo siūlymai

        Šiame darbe pateikiami Konstitucijos papildymų ir keitimų pasiūlymai bei komentarai. Kai kurie iš jų yra labai svarbūs, kiti mažiau. Aišku čia pateikiama tik tam tikra dalis klausimų, jų gali būti ir daugiau. Darbe mažai nagrinėta socialinė sritis. Pavyzdžiui, Airijos Konstitucijoje yra net atskiras skyrius socialiniam klausimui. Galbūt kažką reikėtų tobulinti žmogaus teisių ir pareigų srityje ir pan. Kaip sakoma, tobulumui ribų nėra.

    Keitimai ir papildymai pabraukti, o komentarai rašomi palinkusiomis raidėmis.

Read more...

Patento įstatymo kritika

     Pastabos parašytos kursyvu (palenktomis raidėmis).

     21 straipsnis. Patentinės paraiškos skelbimas

    Valstybinis patentų biuras oficialiame biuletenyje skelbia patentinę paraišką tokią, kokią pateikė pareiškėjas, praėjus 18 mėnesių nuo jos padavimo datos ...

    Kaip išradėjai gali konkuruoti su "mafijozais", jei techninės kompiuterinės priemonės leidžia paskelbti patentą per kelias dienas, o Lietuvos valdžia tai sabotuoja net 18 mėnesių?

Read more...

Archyvas